جدیدترین :

بررسی و مطالعه میدانی تنوع زیستی زاگرس شمالی

زاگرس شمالی به دلیل وجود جنگل ها و کوهستان های متراکم و انبوه از پوشش گیاهی، میانگین بارندگی مناسب، وجود رودخانه ها و چشمه های دایمی و فصلی و توانایی بالای اکولوژیکی در پشتیبانی از گونه های جانوری از تنوع زیستی بالایی برخوردار است و شرایط لازم را  برای انجام مطالعات و تحقیقات میدانی توسط کارشناسان فراهم نموده است و لازم است که مطالعات و تحقیقات در زمینه ی تنوع زیستی در سطح وسیعی صورت بگیرد تا علاوه بر معرفی گونه ها و اهمیت آن ها، زیستگاه هایشان بررسی شود و در صورت تهدید این زیستگاه ها راهکار ارائه شود.

انجمن سبز چیا در راستای فعالیت های زیست محیطی خود و با تاکید بر اهمیت زاگرس شمالی در حال پایه ریزی ساختاری سیستماتیک و مدون برای مطالعات در زمینه ی تنوع زیستی این منطقه را دارد و در این جهت از همه ی کارشناسان و صاحبنظران زمینه های مختلف زیست محیطی و تنوع زیستی دعوت می نماید تا بیشتر به مطالعات و تحقیقات میدانی زیستگاه ها و تنوع زیستی زاگرس شمالی بپردازند.

تیم پرنده نگری زریبار، از کمیته های فعال انجمن سبز چیا در این راستا از یک گروه کاری کارشناسان تنوع زیستی دعوت کرده تا به بررسی تنوع زیستی و بررسی زیستگاه های جانوری زاگرس شمالی ذر محدوده شهرستان مریوان و سروآباد بپردازند، اعضای این گروه :

– پرهام بیهقی : عضو موسسه خزنده شناسان پارس که در زمینه ی خزندگان و دوزیستان فعالیت دارند و  فعال محیط زیست در پروژه های حفاظت از سمندر امپراطور.

– علیرضا زمانی :متخصص درباره تاکسونومی و پراکنش عنکبوت ها و عضو گروه جانورشناسان فلات پارس.

– مهسا کاظمی : کارشناس موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد تهران

– هستی حاجی ابولحسن : عضو سازمان مردم نهاد طرح سرزمین در تهران

– سیاوش نطری : کارشناس در زمینه بررسی ژنتیکی خزندگان

– فرزانه هاشمی : کارشناس ارشد اکوتوریسم از اعضای برنامه طبیعت ۳۶۰ درجه

– شیوا تقی پور کارشناس ارشد تنوع زیستی

این گروه در یک سفر سه روزه از ۲۰ ام تا ۲۲ ام مرداد ماه به بررسی وضعیت تنوع زیستی زاگرس شمالی در محدوده شهرستان های مریوان و سروآیاد می پردازند.

این تحقیقات با همکاری انجمن سبز چیا انجام می گیرد و امید است که بتوان با همکاری متخصصین و کارشناسان رشته های مختلف در دراز مدت گونه های آسیب پذیر زاگرس شمالی در این منطقه شناسایی شود و در آینده بیشتر روی این گونه ها تحقیقات انجام شود و راهکار علمی و عملی برای احیای زیستگاه ها و این گونه ها انجام شود که مهمترین آنها سمندر کوهستانی کردستان است.

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن سبز چیا محفوظ می باشد