انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt

کمپین نە بە شکار در کامیاران

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۹/۱۱

 

کمپین نە بە شکار در کامیاران با حمایت صدها نفر خواستار آشتی شکارچیان با طبیعت شدند

ئامانج قربانی

در حالیکه انسانهای شریفی جان خود را در راه حفظ زیستگاه های کردستان در طبق اخلاص میگذارند ، سیستم سرمایە داری جهانی در حال مصادره و همگون سازی رفتارهای انسانی و تعهدات اخلاقی جوامع بوده و فرم های اجتماعی را یکدست سازی اصرار ورزیده اند و تنوع زیستی با همە ابعاد آن را تک تیپی و برداشت منابع را آماج ابژه نگری خود نموده است و برای به‌زانو درآوردن طبیعت اجتماعی، فرم حقیقی ملت‌ها و یا اقوام، نمادها و مؤلفه‌های فرهنگی آن‌ها را از بین برده‌اند و سالهاست عوامل خود را جهت دست درازی در زاگروس نیز به مانند دیگر بیوم های دنیا تعریف نموده است و برای بە یغما بردن ژن های متنوع، گونە ها ، اکوسیستم و تنوعات فرهنگی ساکنان این زیست بوم از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و متاسفانه رفتارهای غیر کارشناسی متولیان امر فیدبکی را به نفع جریان های سود محور به راه انداخته است و آگاهانه و یا ناخوداگاه در شرایطی که فعالان محیط زیست با تقدیم نمودن جان به مثابه جان دمیدن به رگ حیات در حال تدوین انقلاب حفاظت از محیط زیست هستند: آنان به تلاش برای از بین بردن پناە جانداران و در واقع سرکوب مهربانی اقدام می‌نمایند، صدور انواع مجوز شکار گونه های جانوری اعم از پرندگان آبزی و کنار آبزی و سایر گونه ها بهمین سبب توسط سازمان حفاظت محیط زیست خود بدون در نظر داشتن بعد اجتماعی و فلسفه حقیقت اکولوژی و رفتارهای ناشی از آن از این دست مسایلی است که جامعه خود به چارە را دفاع خود مدیریتی ترجیح می دهد، در این روال در شهرستان کامیاران بیش از هفتصد نفر کمپین نه به شکار را که از طرف فعالان این عرصه در ششم تا دهم آذر ۹۷ پایه گذاری شدە است را آری گفتند و انزجار خود را به شکار غیر انسانی جانداران اعلام و هر گونه حمایت قانونی از این رفتار را با هر دلیلی محکوم نمودند.

۱.برزان فیضی
۲.زهرا احمدی
۳.لیلا ویسی
۴.شورش محمدی
۵.داور خاطری
۶.ویدا ویسی
۷.مظفر اسکندری
٨.جواد قوامی
۹.تیمور کریمی
۱۰.ساسان غلامی
۱۱.جواد مظفری
۱۲.امید الماس پور
۱۳.اشکان رضایی
۱۴.زانیار صفری
۱۵.عادل امانی
۱۶.پویا ظفری
۱۷.امید یوسفی
۱٨.مظهر جوانمیری
۱۹.سعید قربانی
۲۰.تیمور قربانی
۲۱.لایق رحمانی
۲۲.زانیار عزیزی
۲۳.فرزاد یزدان پناە
۲۴.علیرضا کمانگر
۲۵.الیاس صالحی
۲۶.جلیل فاتحی
۲۷.آرمیا فاتحی
۲٨.ایلیا فاتحی
۲۹.ئامانج قربانی
۳۰.فرزین موفقی
۳۱.امیر ندیمی
۳۲.ادریس مهدی
۳۳.ادریس شیروانی
۳۴.فردین رستمی
۳۵.هیوا ظفری
۳۶.ساسان فیضی
۳۷.فرشید فردین پور
۳٨.بهنام تفکری
۳۹.رضا صبوری
۴۰.الیاس مرادی
۴۱.سینا باتمانی
۴۲.علی باتمانی
۴۳.خلیل ابراهیمی
۴۴.رستم گرگانی
۴۵.الیاس صالحی
۴۶.جلیل فتاحی
۴۷.ارمیا فتاحی
۴۸.ایلیا فتاحی
۴۹.زهرا احمدی
۵۰ـآوات مولانایی
۵۱.کمال باباجانی
۵۲.یزدان محمدی
۵۳.سعید محمدی تهران
۵۴.بهنام تفکری
۵۵.شریف رستمی
۵۶.گشین فتحی
۵۷.آرمان مرادی
۵٨.ارسلان خاطری
۵۹.آرام اسکندری
۶۰.عادل یوسفی
۶۱.رامین خانی
۶۲.مستوره مظفری
۶۳.کاوه قربانی
۶۴.یاسر ندیمی
۶۵.زهرا قربانی
۶۶.سعید محمدی
۶۷.کیهان رستمی
۶٨.یحیی کویک
۶۹.حسین فاتحی
۷۰.حسام امینی
۷۱.فرید زارعی
۷۲.مهرداد صبوری
۷۳.پرویز امینی
۷۴.وریا فاتحی
۷۵.فرهنگ رسولی
۷۶.هاوار پرویزی
۷۷.فرهاد نعیمی
۷٨.حمید یوسفی
۷۹.اسماعیل فرهادی
٨۰.رزگار حمیدی
٨۱.سعید فاتحی
٨۲.آرش یوسفی
٨۳.صابر محمدی
٨۴.ژیکان محمدی
٨۵.حمی مرادی
٨۶.فتح الله ندیمی
٨۷.محمد صالح کریمپور
٨٨.هیوااسدی
٨۹.رحمان مردوخی
۹۰.منصور معینی
۹۱.ایوب صالحی
۹۲.عبدالله یوزی
۹۳.مهدی احمدی
۹۴.گزیزه فتحی
۹۵.حسین محمدی
۹۶.زانافیضی
۹۷.ژیلا حشمتی
۹٨.ژیوان فیضی
۹۹.ژیندا فیضی
۱۰۰.ایوب محمدی
۱۰۱.ایوب صالحی
۱۰۲.محمدزاهد ساعد موچشی
۱۰۳.فرزانه حیدری
۱۰۴.سینا ابراهیمی
۱۰۵.جبار صابری
۱۰۶.میلاد نصرتی
۱۰۷.کامران عزیزی
۱۰٨.یزدان تیموری
۱۰۹.سونیا اسدی
۱۱۰.ریناز سلیمی
۱۱۱.جلال ابراهیمی
۱۱۲.دیاکو محمدی
۱۱۳.علیرضا ملکی
۱۱۴.باقر پیری
۱۱۵.سینامحمدی
۱۱۶.فردین رحمانی
۱۱۷.پیام خلیقی
۱۱٨.شایسته رحمانی
۱۱۹.علی شافعی زاده
۱۲۰.مهران اردلانی
۱۲۱.پروین فتاحی
۱۲۲.نافع روحانی
۱۲۳.تورج صادقی
۱۲۴.حجت فتحی
۱۲۵.محمد دیبادین
۱۲۶.بهروز صابری
۱۲۷.آسو فیضی
۱۲٨.فریدون خاطری
۱۲۹.سلمان رحمانی
۱۳۰.رامین خیرآبادی
۱۳۱.محسن رحمانی
۱۳۲.برزان مردوخی
۱۳۳.اسلام جوانمیری
۱۳۴.بختیار مارابی
۱۳۵.مختار قربانی
۱۳۶.بهاره نوری
۱۳۷.آریا صبوری زاد
۱۳٨.عثمان صبوری زاد
۱۳۹.فردین فاتحی
۱۴۰.ایوب فریدی
۱۴۱.دلسوز رمضانی
۱۴۲.دانش یوسفی
۱۴۳.داریوش احمدی
۱۴۴.پوریا کریم پور
۱۴۵.ظفریوزی
۱۴۶.شیرین زاهدی
۱۴۷.ثریا کاکی
۱۴٨.وریاعباسی
۱۴۹.نادر امانی
۱۵۰.فرهاد قادری
۱۵۱.نگین گشکی
۱۵۲.هیمن محمدی
۱۵۳.هوشیار مظفریان
۱۵۴.فرشاد کمانگر
۱۵۵.بهروز قبادی
۱۵۶.آزیتا یوسفی
۱۵۷.علی شریفی کرماشان
۱۵٨.حسام مهدی
۱۵۹.پارسا مارابی
۱۶۰.میثم جواهری
۱۶۱.امیر پشابادی
۱۶۲.محمد صادقی
۱۶۳.احترام کمانگر
۱۶۴.فواد فاتحی
۱۶۵.ژینا فاتحی
۱۶۶.ژوان فاتحی
۱۶۷.وریا عباسی
۱۶٨.فریبا فاتحی
۱۶۹.آرزو احمدی
۱۷۰.مسلم مروت
۱۷۱.سعید فلاحی
۱۷۲.لیلا طیبی
۱۷۳.صاحب کمانگر
۱۷۴.علی مرادی
۱۷۵.مسعود فیضی
۱۷۶.پوریا کریم پوری
۱۷۷.افشین رحمانی
۱۷٨.حیدر رحیمی
۱۷۹.فریاد مارابی
۱٨۰.لیلا اسدی
۱٨۱.رها فلاحی
۱٨۲.اقبال ندیمی
۱٨۳.سیوان کاکی
۱٨۴.کوروش رحیمی
۱٨۵.آوات معتمدی
۱٨۶.امید محمدی
۱٨۷.شکوفه فتحی
۱٨۹.فرهاد رحمانی
۱۹۰.برزان رحمانی
۱۹۱.جمشید چوبتاشانی
۱۹۲.ملینا چوبتاشانی
۱۹۳.ستار جواهری
۱۹۴.سیروس سهرابی
۱۹۵.یاسر نادر پور
۱۹۶.بهمن مسعودی
۱۹۷.سیوان خانی
۱۹٨.مهران اردلانی
۱۹۹.رستم علیخانی
۲۰۰.رضا گل محمدی
۲۰۱.حمید رضا فریدی
۲۰۲.سما فریدی
۲۰۳.شهناز محمدی
۲۰۴.رستگار حشمتی
۲۰۵.بهروز کمره گره
۲۰۶.جلال جواهری
۲۰۷.هیوا صابری
۲۰٨.پیشوا صابری
۲۰۹.مهناز قربانی
۲۱۰.فخرالدین پرویزی
۲۱۱.آرینا پرویزی
۲۱۲.آرین پرویزی
۲۱۳.الهام حیدری
۲۱۴.جلال کریمی پور
۲۱۵.مریم کریمی پور
۲۱۶.بردیا کریمی پور
۲۱۷.وریا کریمی پور
۲۱٨.آرژین کریمی پور
۲۱۹.پارسا کریمی پور
۲۲۰.گلاریس حیدری
۲۲۱.هایا محمدی
۲۲۲.شیلا محمدی
۲۲۳.ابراهیم صادقی
۲۲۴.کورش فریدی
۲۲۵.کانیا فریدی
۲۲۶.پریسا صادقی
۲۲۷.هیوا قادری
۲۲٨.شهین محمدی
۲۲۹.وریا قلعه شاخانی
۲۳۰.معین رفیعی نژاد
۲۳۱.اکبر مظفریان
۲۳۲.امید مظفریان
۲۳۳.مهدی گودرزی
۲۳۴.برهان مسعودی
۲۳۵.نظام حسین نژاد
۲۳۶.احمد رسولی
۲۳۷.جلال رعنایی
۲۳٨.شیخ سید حسین حسینی
۲۳۹.فریدون احمدی
۲۴۰.بهمن کریمی
۲۴۱.فریده ابراهیمی
۲۴۲.محسن اسدی
۲۴۳.ناصر وفایی
۲۴۴.محمد مقدس یوسفی
۲۴۵.الهام اسدی
۲۴۶.کورش نعمتی نیا
۲۴۷.شهلا روحانی
۲۴٨.مراد قبادی
۲۴۹.رویا فریدی
۲۵۰.مجتبی ویسی
۲۵۱.یوسف ویسی
۲۵۲.یاسین ویسی
۲۵۳.میلاد ویسی

۲۵۴.محمد احمدیان
۲۵۵.مسلم ویسی
۲۵۶.پارسا ویسی
۲۵۷.محمد ویسی
۲۵٨.رامین زرشک
۲۵۹.طیفور معینی
۲۶۰.یزدان مردوخیان
۲۶۱.اشکان دارابی
۲۶۲.دنیا شیروانی
۲۶۳.رشاد میدانی
۲۶۴.فردین باتمانی
۲۶۵.کمال رستمی
۲۶۶.بهمن محمدی
۲۶۷.شاه جوان روحانی
۲۶٨.پریسا بیابانی
۲۶۹.دانش مرادی
۲۷۰.زهرا رحمانی
۲۷۱.فرهان حسینی
۲۷۲.عبدالله رستمی
۲۷۳.آرش عزیزی
۲۷۴.عدنان رضایی
۲۷۵.خالد مردوخیان
۲۷۶.هیژا صبوری
۲۷۷.راژان صبوری زاده
۲۷٨.فرزین قبادی
۲۷۹.رضا کمری
۲٨۰.حسین کمری
۲٨۱.بختیار کریمی پور
۲٨۲.فلوریا پرویزی
۲٨۳.سروش کریمی پور
۲٨۴.سحر کریمی پور
۲٨۵.صحرا کریمی پور
۲٨۶.برهان زارع نسب
۲٨۷.جعفر ویسی
۲٨٨.فرشاد محمدی
۲٨۹.مارکو توردە
۲۹۰.عمر قربانی
۲۹۱.سیوان عزیزیانی
۲۹۲.سعدالدین امانی
۲۹۳.رامتین امانی
۲۹۴.جابر غلامی
۲۹۵.محمد سهرابی
۲۹۶.ٱکو توردە
۲۹۷.امید مرادی
۲۹٨.جواد توردە
۲۹۹.علی پشابادی
۳۰۰.شایان پشابادی
۳۰۱.ماهان پشابادی
۳۰۲.پرشنگ ولدی
۳۰۳.بیان پشابادی
۳۰۴.مختار کمانگر
۳۰۵.مسلم محمدی
۳۰۶.ولی ابراهیمی
۳۰۷.سبحان فتحی
۳۰٨.شایستە منوچهری
۳۰۹.بهروز کمرە گرە
۳۱۰.آرزو محمدی
۳۱۱.امیر شاهمرادی
۳۱۲.حمزە محمدی
۳۱۳.محمد علی ندیمی
۳۱۴.سعدالدین امانی
۳۱۵.هیوا قادری
۳۱۶.امیر شاهمرادی
۳۱۷.امید امانی
۳۱٨.داور حمیدی
۳۱۹.عشرت کرم پور
۳۲۰.روژین حمیدی
۳۲۱.رامین حمیدی
۳۲۲.روناک حمیدی
۳۲۳.محمد حمیدی
۳۲۴.شایستە منوچهری
۳۲۵.ثریا کاکی
۳۲۶.فرهاد قبادی
۳۲۷.کیهان چوپانی
۳۲٨.برهان خاطری
۳۲۹.پریسامخاطری
۳۳۰.فردین محمدی
۳۳۱.محمد بیابانی
۳۳۲.شیداصادقی
۳۳۳.شادی معینی
۳۳۴.محمد خرمی
۳۳۵.جمشیدپرویزی
۳۳۶.کامیار ماسانی
۳۳۷.شهاب مرادی
۳۳٨.هوشیار مرادی
۳۳۹.زینب فرهادی
۳۴۰.وفا زارعی
۳۴۱.اشکان خزایی
۳۴۲.هیوا علیمرادی
۳۴۳.محمد ندیمی
۳۴۴.دانش مرادی
۳۴۵.وحید رستمی
۳۴۶.فرهاد کمانگر
۳۴۷.فواد غلامی
۳۴٨.مرتضی رمضانی
۳۴۹.دیلان رمضانی
۳۵۰.لاوین رمضانی
۳۵۱.محمد حسن صبوری
۳۵۲.خالد صبوری
۳۵۳.نیان صبوری
۳۵۴.پیام صبوری
۳۵۵.سروش روحانی
۳۵۶.مهران زارعی
۳۵۷.امیر احمدی
۳۵٨.میلاد شاهمرادی
۳۵۹.کامران فاتحی
۳۶۰.حامد مرادی
۳۶۱.آرش تابعی
۳۶۲.پیام غلامی
۳۶۳.دانیال غلامی
۳۶۴.سینافتحی
۳۶۵.پویا شیروانی
۳۶۶.محسن مارابی
۳۶۷.سام عباسی کرماشان
۳۶٨.شکیلا غلامی
۳۶۹.صلاح الدین غلامی
۳۷۰.ولی شیروانی
۳۷۱.پژمان شیروانی
۳۷۲.عطا ندیمی
۳۷۳.نارین قادری
۳۷۴.پارمیس قادری
۳۷۵.محمد طه سیف پناهی
۳۷۶.محمد حسین قربانی
۳۷۷.لقمان قربانی
۳۷٨.یحیی قربانی
۳۷۹.رامین قربانی
۳٨۰.ابوبکر قربانی
۳٨۱.آوختی فریدی
۳٨۲.فواد یوزی
۳٨۳.چیاکو یوزی
۳٨۴.باران صالحی
۳٨۵.آروین صالحی
۳٨۶.اسماعیل فریدی
۳٨۷.سرگل پیری
۳٨٨.ماردین فریدی
۳٨۹.آمانج فریدی
۳۹۰.مازیار مهدی زاده
۳۹۱.هیمن رضایی
۳۹۲.قدمخیر فیضی
۳۹۳.آکام یوسفی
۳۹۴.مسلم ابراهیمی
۳۹۵.هیمن ندیمی
۳۹۶.روشنک رعنایی
۳۹۷.نجم الدین بهرامی
۳۹٨.پیمان رحمانی
۳۹۹.مرضیه پشابادی
۴۰۰.آسو صالحی
۴۰۱.ثریا رستمی
۴۰۲.رضا اسلام پناه
۴۰۳.سونیا پیری
۴۰۴.یگانه اسلام پناه
۴۰۵.تیام اسلام پناه
۴۰۶.فرزاد بدرودیان
۴۰۷.فرید اسدی
۴۰٨.فریدون گرگانی
۴۰۹.برزان مردوخی
۴۱۰.شاهین مردوخی
۴۱۱.مظفر محمدی
۴۱۲.مریم حسینی
۴۱۳.رامان بابایی
۴۱۴.مهدی رستمی
۴۱۵.جمال خاطری
۴۱۶.سیروان بابایی
۴۱۷.اسماعیل ابراهیمی
۴۱٨.ثنا مارابی
۴۱۹.کسری مارابی
۴۲۰.شهریار صادقی
۴۲۱.زمانە فیضی
۴۲۲.جلیل فاتحی
۴۲۳.آرمیا فاتحی
۴۲۴.ایلیا فتاحی
۴۲۵.غلام آبشگرف
۴۲۶.بختیار مارابی
۴۲۷.زیبا اسدی
۴۲٨.امید حسینی
۴۲۹.آرش صبوری
۴۳۰.فواد محمدی
۴۳۱.هادی کمانگر
۴۳۲.میلادفتاحی
۴۳۳.شایسته محمدی
۴۳۴.بهنام ایرانخواه
۴۳۵.سید سیروان حسینی
۴۳۶.آرزو تیموری
۴۳۷.مهران کولانی
۴۳٨.یزدان مردوخی
۴۳۹.محمد ساعدی
۴۴۰.فریدون گرگانی
۴۴۱.بهمن باجلانی
۴۴۲.ولی صابری
۴۴۳.سمکو صابری
۴۴۴.نازیلا رحمانی
۴۴۵.اهورا رحمانی
۴۴۶.حیدر محمدی
۴۴۷.پژمان مظفری
۴۴٨.اسد مردوخی
۴۴۹.میثم اکبری
۴۵۰.شاهین صادقی
۴۵۱.مریم مارابی
۴۵۲.نسرین مارابی
۴۵۳.سونیا مارابی
۴۵۴.روژین ابراهیمی
۴۵۵.مستوره امیری
۴۵۶.کیهان قلعه شاخانی
۴۵۷.ژینا کمانگر
۴۵٨.انتها قربانی
۴۵۹.ایوب خیری پور
۴۶۰.امید قره ویسی
۴۶۱.فرید قره ویسی
۴۶۲.وحید قره ویسی

۴۶۳.توکل مرادی
۴۶۴.کاوان مرادی
۴۶۵.کوروش مارابی
۴۶۶.جمشید پرویزی
۴۶۷.شاهدخت پرویزی
۴۶۸.ڕاژان پرویزی
۴۶۹.ڕێبین پرویزی
۴۷۰.محمود یوسفی
۴۷۱.سمیە یوسفی
۴۷۲.سۆما یوسفی
۴۷۳.فریدە مارابی
۴۷۴.رامین گرگانی
۴۷۵.یزدان چوبتاشانی
۴۷۶.حامد پرویزی
۴۷۷.کیهان محمدی
۴۷۸.صابر وفایی
۴۷۹.سینا صبوری
۴۸۰.سامان سیفی
۴۸۱.فرهاد محمدیان
۴۸۲.پدرام رحیمی
۴۸۳.سنا رحیمی
۴۸۴.آیلا میرزایی
۴۸۵.بهزاد میرزایی
۴۸۶.آرمین محبتی
۴۸۷.رامین محمدیان
۴۸۸.کیهان غلامی
۴۸۹.محمد صدیق کمانگر
۴۹۰.هیوا ابراهیمی
۴۹۱.شاپورعبدی نیا
۴۹۲.سیامک قربانی
۴۹۳.بختیار امامی
۴۹۴.سحر رحمانی
۴۹۵.پیمان رحمانی
۴۹۶.ازاد محمدی
۴۹۷.مستوره محمدی
۴۹۸.باقر امینی مارابی
۴۹۹.ڕۆژین مورادی
۵۰۰.سامان نظری
۵۰۱.میلاد فات

۵۰۲.احمد قلعه شاخانی
۵۰۳.هانیه مظفری
۵۰۴.هستی اسدی
۵۰۵.فرشادمارابی
۵۰۶.مهردادمارابی
۵۰۷.فاروق روحانی
۵۰۸.سینا پویا
۵۰۹.رایان محمدی
۵۱۰.آسو رستمی
۵۱۱.ستایش حسینی
۵۱۲.سحر قربانی
۵۱۳.امیر مردوخی
۵۱۴.سیروس یوزی
۵۱۵.زبیر حسینی
۵۱۶.محمدرضا صادقی
۵۱۷.بهزاد صادقی
۵۱۸.فریدون غلامی
۵۱۹.هیمن کمانگر
۵۲۰.روزانا جعفری
۵۲۱.حیدر شیروانی
۵۲۲.کارو عبدالهی
۵۲۳.سیدکیانوش موسوی
۵۲۴.سید داریوش موسوی
۵۲۵.سیدامیرعلی موسوی
۵۲۶.ایلیا فاتحی
۵۲۷.زاهد صالحی
۵۲۸.نصرالدین معتمدی
۵۲۹.سجاد عباسی
۵۳۰.محمد دیم
۵۳۱.مهستی ویسی
۵۳۲.ایرج حمیدی
۵۳۳.هانیه حمیدی
۵۳۴.آرام مردوخی
۵۳۵.سینا اردلانی
۵۳۶.پارسا محمدی
۵۳۷.نیما احمدی
۵۳۸.وریا علیخانی
۵۳۹.آراد علیخانی
۵۴۰.آزاد صبوری
۵۴۱.کیهان کریمی پور
۵۴۲.محمد ادیب نیا
۵۴۳.محمد روحانی
۵۴۴.فریدون رحمانی
۵۴۵.احسن محمودی
۵۴۶.رحمان محمودی
۵۴۷.آزیتاقبادی
۵۴٨.ثریا قبادی
۵۴۹.نعمت الله صادقی
۵۵۰.منصور مرادی
۵۵۱.کیهان کریمی پور
۵۵۲.فتح الله کمانگر
۵۵۳.دیاکو کمانگر
۵۵۴.فرزاد اسدی
۵۵۵.آزاد صلوری
۵۵۶.هادی خسروی
۵۵۷.پویا گرگانی
۵۵٨.پیمان گل محمدی
۵۵۹.یاسر قربانی
۵۶۰.علی روحانی
۵۶۱.ساکو یوزی
۵۶۲.روژمان یوزی
۵۶۳.امید روحانی
۵۶۴.کارو اسدی
۵۶۵.احمد یوسفی
۵۶۶.چیمن پیراکند
۵۶۷.دیلان یوسفی
۵۶٨.ویان یوسفی
۵۶۹.بهمن صفایی
۵۷۰.آیدین غلامی
۵۷۱.آرام رحمانی
۵۷۲.آرام امامی
۵۷۳.صباح قربانی
۵۷۴.کیهان ابراهیمی
۵۷۵.صلاح کمانگر

۵۷۵ -حەمەساڵح کەریم پور
۵۷۶-سەعادەت یوسفی
۵۷۷- هایده مولودی
۵۷۸- هانیه مولودی
۵۷۹ – ریبوار(آکو) پرویزی
۵۸۰- فریبرز گرگانی
۵۸۱- فخرالدین پرویزی(شکراله)
۵۸۲- بختیار پشابادی
۵۸۳- کاوان پشابادی
۵۸۴- هایده فریدی
۵۸۵- الهام فریدی
۵۸۶- هانا پرویزی
۵۸۷- مسعود پرویزی
۵۸۸- حاتم فریدی
۵۸۹- آرین فریدی
۵۹۰- شرافت یوسفی
۵۹۱- ادریس پرویزی (الماس)
۵۹۲- محمد رحیم پور
۵۹۳- کامران عزیزی
۵۹۴- ژیکان عزیزی
۵۹۵- آرمان پیرمغانی
۵۹۶- رمضان یوسفی
۵۹۷- حەمزە پەرویزی
۵۹۸- محمد پرویزی (شهریار)
۵۹۹- افشین پیری
۶۰۰- کارو پیری
۶۰۱- بهرام محمدپور
۶۰۲- ایوب صالحی
۶۰۳- اشکان یوسفی(غلامرضا)
۶۰۴- علی گرگانی
۶۰۵- کاک مانی
۶۰۶- علی گرگانی
۶۰۷- یاسین گرگانی
۶۰۸-شۆڕش پەرویزی
۶۰۹- موژگان قوبادی
۶۱۰- محمد کریمی پور
۶۱۱- محمود یوسفی
۶۱۲- ثویبه میرزایی
۶۱۳- نیما یوسفی
۶۱۴ – آریزیوسفی
۶۱۵- شهناز عزیزی
۶۱۶- مدینه پرویزی
۶۱۷- کیومرث فیضی
۶۱۸- آرمان زردوئی(محمد)
۶۱۹- اردلان پرویزی
۶۲۰- جەماڵ زەمانی
۶۲۱- مصطفی حیدری
۶۲۲- پیمان کریمی
۶۲۳- مهسا کریمی
۶۲۴- مهیار کریمی
۶۲۵- کژال عبدی
۶۲۶- شهین ابراهیمی
۶۲۷- غلامعلی یوسفی
۶۲۸- حاجی ولی یوسفی
۶۲۹- اختر زردودئی
۶۳۰- کارو یوسفی
۶۳۱- فواد یوسفی
۶۳۲- میثم یوسفی
۶۳۳- سامان محمدی
۶۳۴- ایوب سپهری
۶۳۵- شهرام پشابادی
۶۳۶- فردین پرویزی
۶۳۷- علی فریدی
۶۳۸- طوبی پیری
۶۳۹- عرفان فریدی
۶۴۰- فاطمه فریدی
۶۴۱- ریبین فریدی
۶۴۲- مهدی پرویزی(خداداد)
۶۴۳- الهام حیدری
۶۴۴- آرین پرویزی
۶۴۵- آرینا پرویزی
۶۴۶- سهراب مرادی (سردبیر روزنامه گلبرگ اندیشه)
۶۴۷- آرمان یوسفی
۶۴۸- ناصرپرویزی
۶۴۹-یاسان پرویزی
۶۵۰- صابر وفایی
۶۵۱- لقمان فریدی
۶۵۲- کیومرث قربانی
۶۵۳- زکریا فیضی
۶۵۴- محمد پشابادی
۶۵۵- مسلم پشابدی
۶۵۶-میثم پشابادی
۶۵۷- زاهد صالحی
۶۵۸- ابراهیم یوسفی
۶۵۹- هستی یوسفی
۶۶۰- لیلا پرویزی
۶۶۱- فایق فیضی
۶۶۲-هەورام فیضی
۶۶۳- نازنیم فیضی
۶۶۴- فیصل فیضی
۶۶۵- حمزه فیضی
۶۶۶- سروش کریمی پور
۶۶۷- شهاب دیده بان
۶۶۸-کسری دیده بان
۶۶۹- دلسا دیده بان
۶۷۰- نسیم دیده بان
۶۷۱- محسن دشتی
۶۷۲-دینا دشتی
۶۷۳- مبینا دشتی
۶۷۴- ناهید ابراهیمی
۶۷۵ – محمد دیده بان
۶۷۶- محمدعلی دیده بان
۶۷۷- جواد دیده بان
۶۷۸- سینا دیده بان
۶۷۹- کاوه یوسفی
۶۸۰- نبی حیدری
۶۸۱- زاهد صالحی
۶۸۲- زانیار پرویزی
۶۸۳- جمال پیرمغانی
۶۸۴- آرینا پیرمغانی
۶۸۵- شهلا پرویزی
۶۸۶- نوید یوسفی (رمضان)
۶۸۷- زهرا کریمی پور
۶۸۸- خبات پرویزی
۶۸۹- باران پرویزی
۶۹۰- نصرالدین خداکرمی
۶۹۱- ئیمان فەیزی
۶۹۲- بهاره فریدی
۶۹۳- مرضیه پشابادی
۶۹۴- جمشید پرویزی (محی الدین)
۶۹۵- حاتم یوسفی
۶۹۴- سجاد یوسفی
۶۹۷- محمد یوسفی
۶۹۸- فراست کریمی پور
۶۹۹- هیوا علیمرادی
۷۰۰- قدم خیر فیضی
۷۰۱- حسام ابراهیمی
۷۰۲- احسان ابرهیمی
۷۰۳- ستار پیرمغانی
۷۰۴- رادین کریمی
۷۰۵- رضا آرام بنیاد
۷۰۶- دیاکو آرام بنیاد
۷۰۷- مولود پرویزی(عبدالعلی)
۷۰۸- مازیار پرویزی
۷۰۹- حاجی شهاب پرویزی
۷۱۰- مرادعلی پرویزی
۷۱۱- فرزاد پرویزی
۷۱۲- ماهان پرویزی
۷۱۳- محمد پرویزی
۷۱۴- پانیذ پرویزی
۷۱۵- محمدپرویزی(مولود)
۷۱۶- مختار یوسفی
۷۱۷- مظهر یوسفی
۷۱۸- نامدار یوسفی
۷۱۹- ژیار یوسفی
۷۲۰- حسن یوسفی
۷۲۱- هەڤاڵ یوسفی
۷۲۲- هەورام یوسفی
۷۲۳- پریسا کریمی پور
۷۲۴- بهمن یوسفی
۷۲۵- نقره پرویزی
۷۲۶- محمد یوسفی
۷۲۷- متین یوسفی
۷۲۸- آکو احمدی
۷۲۹- محمد(ربیع) پرویزی
۷۳۰- حیدر خانه
۷۳۱- حسام پەرویزی(حسەین)
۷۳۲- کارۆ پەرویزی (حسام)
۷۳۳- فرهاد خانه
۷۳۴- کاروباتمانی
۷۳۵- خرامان گرگانی
۷۳۶-ئەسرین فاتحی
۷۳۷-زهرا فاتحی
۷۳۸- بسیه فاتحی
۷۳۹- ریبوار مولودی
۷۴۰- تارا معتمدی
۷۴۱- علی اکبر محمدی (تاران)
۷۴۲- خورشید یوسفی
۷۴۳- شیوا محمدی
۷۴۴- آریا محمدی
۷۴۵- ابراهیم کریمی
۷۴۶- هاوین کریمی
۷۴۷- سهند صفری
۷۴۸- تینا صفری
۷۴۹- همایون یوسفی
۷۵۰- سام یوسفی
۷۵۱- حسام یوسفی
۷۵۲- پریسا حیدری
۷۵۳- فرهادکریمی پور
۷۵۴- گلاویژعزیزپور
۷۵۵- دلنیا کریمی پور
۷۵۶- تارا کریمی پور
۷۵۷- کانی کریمی پور
۷۵۸- ترلان کریمی پور
۷۵۹- سوران رحیم پور
۷۶۰- کیهان کریمی پور
۷۶۱- فاطمه دیده بان
۷۶۲- نسرین دیده بان
۷۶۳- دلنیا دیده بان
۷۶۴- مائده یوسفی
۷۶۵- بنیامین یوسفی
۷۶۶- آیلین یوسفی
۷۶۷- اسفدیارکریمی پور
۷۶۸- لیلایوسفی
۷۶۹- پریا کریمی پور
۷۷۰- کارو کریمی پور
۷۷۱- اقبال یوسفی
۷۷۲- علی اکبر یوسفی
۷۷۳- رضا علیخانی
۷۷۴- غلامشاه صالحی
۷۷۵-سینا صالحی
۷۷۶-سارو صالحی
۷۷۷- فرشاد خداکرمی
۷۷۸- هستی خداکرمی
۷۷۹- مهناز فتحی
۷۸۰-فخرلدین پرویزی
۷۸۱- ارسلان یوسفی
۷۸۲- بردیا یوسفی
۷۸۳- باربد یوسفی
۷۸۴- کژال پرویزی
۷۸۵- انور یوسفی
۷۸۶- آریا یوسفی
۷۸۷- آرمان محمدی
۷۸۸- شکوفه یوسفی
۷۸۹- دیار پرویزی
۷۹۰- کامران رستمی
۷۹۱- آرسام رستمی
۷۹۲- پریسا فاتحی
۷۹۳- الماس پرویزی
۷۹۴- مریم پرویزی
۷۹۵- شهناز پرویزی
۷۹۶- چنور پرویزی
۷۹۷- سمیرا شهابی نیک
۷۹۸- منوچهر مروتی
۷۹۹- مانی مروتی
۸۰۰- پیمان صیفی
۸۰۱- جبار پیرمغانی
۸۰۲- ئاکام پیرمغانی
۸۰۳- زانیار پیرمغانی
۸۰۴- ئاکو پیرمغانی
۸۰۵- رویا فاتحی
۸۰۶- حسن پرویزی(علی)
۸۰۷- شهین فیضی
۸۰۸- ژینو پرویزی
۸۰۹- احمد پرویزی علی
۸۱۰- کژان پرویزی
۸۱۱- آژوان پرویزی
۸۱۲- کبری بهرامی
۸۱۳- فاروق پرویزی
۸۱۴- سمیە کریمی پور
۸۱۵- سیروس محمدی
۸۱۶- بردیا محمدی
۸۱۷- باران محمدی
۸۱۸- سونیا فریدی
۸۱۹- فرشید پرویزی
۸۲۰- گلاویژ پرویزی
۸۲۱- هستی پرویزی
۸۲۲- محمدایلیا پرویزی
۸۲۳- وحید یوسفی
۸۲۴- غلامرضا یوسفی
۸۲۵- سهیلا پرویزی
۸۲۶- هاوین یوسفی
۸۲۹- پژمان یوسفی
۸۳۰- اسماعیل کریمی
۸۳۱- مریم پیراکند
۸۳۲- سجاد کریمی
۸۳۳- گلاله کریمی
۸۳۴- پیمان کریمی
۸۳۵- مهیار کریمی
۸۳۶- مهسا کریمی
۸۳۷- کژال عبدی
۸۳۸- ژیکال پرویزی
۸۳۹- چیمن رستمی
۸۴۰- سلما پرویزی
۸۴۱- مسعود یوسفی
۸۴۲- هیژا یوسفی
۸۴۳- دانش پرویزی
۸۴۴- علی سرچمی
۸۴۵- بهزاد سرچمی
۸۴۶- بهروز سرچمی
۸۴۷- فریدون سرچمی
۸۴۸- محمد سرچمی
۸۴۹- احمد یوسفی (حاجی عباس)
۸۵۰- یاشار یوسفی
۸۵۱- محمد یوسفی
۸۵۲- شنیا پشابادی
۸۵۱- روژمان فریدی
۸۵۲- صیدمراد ظفری
۸۵۳- سیوان ظفری
۸۵۴- یاسا ظفری
۸۵۵- سیران طفری
۸۵۶- آذر مارابی
۸۵۹- ئارین پرویزی
۸۶۰- آزاده مجیدنژاد
۸۶۱- حسن مجیدنژاد
۸۶۲- محمد مجیدنژاد
۸۶۳- احمد مجیدنژاد
۸۶۴- آرمین یوسفی
۸۶۵- روژمان پشابادی
۸۶۶- حاجی عباس یوسفی
۸۶۷- محمدطاهر یوسفی
۸۶۸- کاوه یوسفی
۸۶۹- آکو یوسفی
۸۷۰- سهند(هاوار) پرویزی

سوال خود را مطرح کنید :