جدیدترین :

ئاوری کۆساڵان

یک دیدگاه

  1. بسیار سپاسگزارم از زحمات همه اعضای گروه چیا بابت دغدغه محیط زیستی که دارن. و امیدوارم انجمن چیا به یک الگو برای همه جوانهای کردستان و غرب کشور برای حفاظت از طبیعت تبدیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن سبز چیا محفوظ می باشد