جدیدترین :

شمارە ۲۱ ماهنامە چیا منتشر گردید

‍ با دو زبان کوردی-فارسی و گستره توزیع پنج استان

هشت صفحه با موضوعات جداگانه:
رویداد
دیدگاە
اجتماعی
فرهنگی
محیط زیست شهری
زیست بوم

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن سبز چیا محفوظ می باشد