جدیدترین :

ادامه فعالیت های کمیته آموزش انجمن سبز چیا

در ادامه فعالیت های کمیته آموزش انجمن سبز چیا که یکی از رسالت های اصلی این کمیته آموزش به کودکان و فرهنگ سازی از پایه است؛ به همین منظور روز چهارشنبه (۲۳فرودین)اعضای این کمیته به منظور آموزش دوره اول و دوم ابتدایی در مدرسه ۲۲بهمن حضور یافتند.

آموزش ها برای دو کلاس از دوره ی اول ابتدایی و۸کلاس از دوره دوم ابتدایی که حدود ۳۰۰دانش آموز رادر مجموع شامل می شد،انجام گرفت.
آموزش های مربیان با معرفی انجمن سبز چیا و شناساندن آن به کودکان و وظایف انجمن آغاز شد که خوشبختانه بیشتر بچه ها با انجمن و وظایف و عملکردها آشنایی خوبی داشتند،بعد از معرفی مطالبی که این روزها لازم است در میان خانواده نهادینه شود آموزش داده شد. حفاظت از طبیعت توسط خانواده ها در مواقع گردش وحضور در طبیعت یکی از مهترین دلایل حضور کمیته آموزش چیا در مدارس بود مطالبی که در این خصوص اشاره شد؛جمع آوری و نریختن زباله ها در طبیعت و برگرداندن آن ها ،روشن کردن آتش روی سنگ یا جایی که قبلا محل روشن کردن آتش بوده است و همینطور در صورت نیاز به روشن کردن آتش ،استفاده از چوب های خشک پای درختان بود.مطلب مهم دیگری که این روزها همه با آن دست به گریبانیم تولید بیش از حد طبیعی زباله در شهرستان مریوان است که با ذکر مواردی به کودکان در صدد کاهش تولید زباله توسط کودکان و رسوندن این مطالب به اعضای خانواده بودیم ،اشاراتی نیز به بحث جداسازی و تفکیک زباله های خشک و تر نیز انجام گرفت ؛چون در حال حاضر شهرستان مریوان از میانگین تولید زباله در کشور هم پیشی گرفته است که کاهش تولید زباله یکی از الزمات این روزهای آموزش در مریوان تلقی می شود. مطلب دیگری که هر روزه در خیابان با آن روبه رو هستیم و میبینیم فروش گیاهان خودرو بهاری است که آموزش صحیح و شیوه ی درست کندن گیاهان بهاری نیز جز این آموزش ها بود که به دلیل همین رعایت نکردن و کندن آن ها از ریشه شاهد کاهش بیش از پیش آن ها هستیم که اگر ادامه پیدا کند در آینده نه چندان دور بعضی از این گیاهان در منطقه از بین خواهند رفت.

در آخر ضمن آگاهی و آمادگی ذهنی دانش آموزان مدرسه ۲۲بهمن کمال تشکر و قدردانی از مدیر و معلمان دلسوز داریم که شرایط رو مهیا کردند، کمیته آموزش چیا در مدرسه حضور یابند و همچنین خودشان نیز نکات آموزشی را درباره ی حفظ طبیعت به دانش آموزان آموزش داده بودند.

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن سبز چیا محفوظ می باشد