جدیدترین :

“بذر کاری دانشجویان در جنگلهای سوخته قلە ایمام”

 

در ادامه فعالیت های فرهنگی و زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان جمعی از دانشجویان این دانشگاه در “کانون ژینگە” با همکاری ” آموزش زبان کوردی” در یک حرکت خودجوش زیست محیطی، امروز یک شنبە ۲۳ آبان ماە سال جاری حدود ۵۰۰ بذر بلوط که پیش تر از عرصه جنگلی جمع آوری شده بود کاشتند.
لازم به ذکر است که بخش زیادی از کوه ایمام در چند سال گذشته در آتش سوزی های عمدی طعمه حریق شده بود و این حرکت در راستای احیای این جنگل ها صورت گرفت.
کانون ژینگه جمعی صمیمی از دوستداران محیط زیست در دانشگاه پیام نور مریوان است که در طی یک سال گذشته چندین برنامه و سمینار متنوع در راستای گسترش تفکر زیست محیطی در دانشگاه انجام داده است.

 

 

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن سبز چیا محفوظ می باشد