جدیدترین :

حضور مداوم چیا میان مردم

در راستای آموزش مسائل زیست محیطی بعنوان رسالت انجمن سبز چیا، ۲۱ آبان سال جاری کمیته های آموزش و کودک و نوجوان این انجمن عازم منطقه سرشیو مریوان شدند، بنا بە تشخیص کمیته آموزش روستاهای “تۆراخ تەپە” و “گۆگجە” بە دلیل وجود بعضی مشکلات زیست محیطی، برای حضور مربیان چیا انتخاب شدند.

ابتدا مربیان کمیتە آموزش زنان و مردان و کودکان بە صورت جداگانە بە آشنایی بیشتر با انجمن، اهمیت محیط زیست، شیوەی ارتباط روستاییان با طبیعت و .. سخن گفتند. سپس هریک سخنانی را در مورد اهمیت وجود حیوانات وحشی، مضرات جبران ناپذیر شکار، پاکیزە نگە داشتن طبیعت و لزوم رعایت بهداشت محیط ابراز کردند.

بازی حق همه کودکان است

قسمت شاد و خوشحال کننده این سفر، توزیع اسباب بازی هایی بود که قبلا انجمن سبز چیا در راستای کمپین “بازی حق همه کودکان است”، جمع آوری کرده و بین کودکان روستاهای مذکور پخش نمود. خلق صحنەهایی از خوشحالی بی مانند کودکان کە دل هر انسانی شاد می کرد.

در پایان آموزش این روستاها نشریە چیا، بروشور، پوستر، کیسە های پارچە ایی با هدف محافظت از محیط زیست توزیع گردید.

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن سبز چیا محفوظ می باشد