جدیدترین :

“کایە مافی هەموو مناڵێکە” (بازی حق همە کودکان است)”

با شعار “کایە مافی هەموو مناڵێکە” (بازی حق همە کودکان است)، انجمن سبز چیا هدایای خود در را تقدیم بە کودکان روستای “گله” کرد.

803701403_90383

روز پنجشنبە (١٨ شهریور ١٣٩۵) اعضای کمیتەی آموزش و کودکان انجمن سبز چیا با حضور در روستای گلە ضمن آموزش مسائل زیست محیطی و بهداشتی  بە اهالی روستا در کاری زیبا اقدام بە پخش بستەهای اسباب بازی درمیان کودکان این روستا نمودند. 

803711778_92048

لازم بە ذکر است اسباب بازی های مذکور طی هفتە های گذشتە توسط مردم بە انجمن اهدا شدە بود و انجمن هم اقدام بە بستە بندی و اهدا آنها نمود. ١٨ شهریور برای بسیاری از کودکان روستا یکی از بهترین روزهای زندگیشان بود و بە وضوح شادی و نشاط در صورت آنها دیدە میشد.

803730104_54049

copy-of-421329534_114046

803718574_91367

803729218_53151

803730708_53942

803729556_53600

803703819_91106

یک دیدگاه

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن سبز چیا محفوظ می باشد