جدیدترین :

حفاظت مشارکتی از سمندرهای کردستان

استان کردستان  به دلیل وجود جنگل های متراکم و انبوه، مراتع و کوهستان های پوشیده از پوشش گیاهی، میانگین بارندگی مناسب، وجود برکه ها، چشمه های دایمی و فصلی، توانایی بالای اکولوژیکی در پشتیبانی از تعداد زیادی گونه های جانوری را دارد اما متاسفانه این تنوع زیستی در سال های اخیر با شدت گرفتن بحران آب و تخریب زیستگاه های استان کردستان در معرض خطر قرارگرفته است. از گونه های حساس در معرض خطر انقراض می توان به دو گونه از دوزیستان به نام سمندر کوهستانی کردستان و سمندر آتشین اشاره کرد که با توجه به اندمیک بودن و محدود بودن زیستگاه هایشان از اهمیت خاصی برخوردار است و نیاز به حمایت دارند .

انجمن سبز چیا در راستای فعالیت های زیست محیطی خود و با تاکید بر اهمیت حفظ تنوع زیستی زاگرس با دعوت از مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان، کارشناسان و صاحبنظران زیستگاه ها و تنوع زیستی، روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه نشستی تحت عنوان “حفاظت مشارکتی از سمندرهای کردستان ” با میزبانی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروآباد در این شهرستان برگزار می کند.

سمندر آتشین سمندر کوهستانی کردستان

جوابی بنویسید

ایمیل ها معلوم نمیشود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای انجمن سبز چیا محفوظ می باشد