انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt

اعزام تیمی از انجمن سبز چیا بە کوردستان عراق           

اندازه فونت :
۱۳۹۴/۰۵/۲۸

دو روز متمادی است کە جنگل های منطقە “چەم شلێر” مابین شهرهای بانە، مریوان و اقلیم کورستان در نزدیکی روستاهای “چاژ و آوەلان” در حریق میسوزد.  متاسفانە تاکنون اقدامی جدی و عملی در راستای کنترل این آتش سوزی از سوی ادارات مربوطە اقلیم یا نیروهای مردمی انجام نگرفتە است.

در همین راستا بنا بە تصمیم کمیتە مقابلە با بحران انجمن سبز چیا تیمی از این کمیتە برای کنترل آتش سوزی  روانە منطقە مذکور در اقلیم کوردستان عراق گردید.

شایان ذکر است کە منطقە “چم شلیر” منطقەایست دارای درختان کهن بلوط و تنوعی زیستی غنی اعم از گیاهی و جانوری می باشد.

ساعت 18 روز 28 مرداد تیم اطفای حریق کمیتە مقابلە با بحران انجمن سبز چیا، از مرز قانونی باشماق بە طرف آتش سوزی مناطق اقلیم کوردستان رفتند.

سوال خود را مطرح کنید :