کمیته ها

آرشیو
مقالە پرندگان مریوان

مقالە پرندگان مریوان

مقالە پرندگان مریوان ، براساس این مطالعه فون پرندگان شامل ۲۸۳ گونه از ۱۹ راسته و ۵۷ خانواده است. لینک...

مقالە ثبت پرندگان دریاچە زیبای زریبار چاپ شده در مجله podoces

مقالە ثبت پرندگان دریاچە زیبای زریبار چاپ شده در مجله podoces

ارزیابی تنوع زیستی و معیارهای حفاظتی پرندگان پناهگاه حیات وحش زریبار(زریوار) به منظور معرفی این زیستگاه به...

چاپ شدن مقاله پرندگان استان کردستان  در ژورنال تخصصی جانورشناسی   Journal of Threatened Taxa

چاپ شدن مقاله پرندگان استان کردستان در ژورنال تخصصی جانورشناسی Journal of Threatened Taxa

گروه پرنده نگری انجمن سبز چیا اخیرا با همکاری محققین گروه جانورشناسی دانشگاه شیراز و دانشگاه کردستان نتایج...

کاشت بذر بلوط توسط اعضای کمیته روستاهای انجمن سبز چیا

کاشت بذر بلوط توسط اعضای کمیته روستاهای انجمن سبز چیا

مجموعه ای از اعضای انجمن سبز چیا و ورزشکاران مریوان با کاشت بذر بلوط یاد شهیدان چیا را زنده نگه داشتند. امروز...

آموزش پرنده شناسی و اهمیت پرندگان در طبیعت به کودکان تحت پوشش بهزیستی مریوان

آموزش پرنده شناسی و اهمیت پرندگان در طبیعت به کودکان تحت پوشش بهزیستی مریوان

آموزش پرنده شناسی و اهمیت پرندگان در طبیعت به کودکان تحت پوشش بهزیستی مریوان توسط کمیته کودک و نوجوان انجمن...